Team

Directie
Karin Sommer (directeur) (directie@cbskorenmaat.nl)

Groepsindeling
Boterbloemen
Sabine van Grootveld (sabineg@cbskorenmaat.nl)

Madeliefjes
Conny Elbertsen (connye@cbskorenmaat.nl)
Joke van Voorthuizen (jokev@cbskorenmaat.nl)

Klaprozen
Susanne Slok (susannes@cbskorenmaat.nl)
Allet Klein Mentink (alletk@cbskorenmaat.nl)

Prikneuzen
Daniëlle van de Braak (danielleb@cbskorenmaat.nl)
Thieske Verkerk (thieskev@cbskorenmaat.nl)
Marieke Doornenbal (marieked@cbskorenmaat.nl)

Muizenoren
Annet Elbertsen (annete@cbskorenmaat.nl)

Groep 4A
Anneke Maat (annekem@cbskorenmaat.nl)
Karen Kraaijveld (karenk@cbskorenmaat.nl)

Groep 4B
Henny van de Fliert (hennyf@cbskorenmaat.nl)
Karen Kraaijveld (karenk@cbskorenmaat.nl)

Groep 5A

Marita Eilander (maritae@cbskorenmaat.nl)
Mariska Schuiteman (mariskas@cbskorenmaat.nl)

Groep 5B
Annelies Langenberg (anneliesl@cbskorenmaat.nl)

Groep
 6A
Mineke van Beek (minekeb@cbskorenmaat.nl)

Groep 6B
Femke van Essen (femkee@cbskorenmaat.nl)

Groep 7A
Suzanne Evers (suzannee@cbskorenmaat.nl)

 Groep 7B
Miranda den Hoed (mirandah@cbskorenmaat.nl) 
Edith Punt (edithp@cbskorenmaat.nl)
Miranda Druijff (mirandad@cbskorenmaat.nl)

Groep 8 
Julian Braal (julianb@cbskorenmaat.nl)
Miranda Druijff (mirandad@cbskorenmaat.nl)

MT
Karin Sommer (directeur)
Marianne van de Heg (coördinator onderbouw)
Miranda den Hoed (coördinator bovenbouw)
Inge Veenstra (IB)
Gerrit van den Brink (beleidsmedewerker + plv. directeur)

Onderwijsondersteunend personeel
IB (Interne Begeleiding - leerlingenzorg)
Inge Veenstra (IB@cbskorenmaat.nl)
 
Onderwijsassistenten
Mathilde Bout (mathildeb@cbskorenmaat.nl)  sectie 1-3
Geja van Kooten (gejak@cbskorenmaat.nl) sectie 4-6
Roos Uijl (roosu@cbskorenmaat.nl) sectie 4-6 + dyslectiebegeleiding
Miranda van de Vliert (mirandav@cbskorenmaat.nl) sectie 7-8
Elske Wiegeraad (elskew@cbskorenmaat.nl) sectie 7-8

Administratie
Mariska Gaasbeek (administratie@cbskorenmaat.nl) 

Conciërge
Jaap van ‘t Hol (jaaph@cbskorenmaat.nl)