Team

Directie
Karin Sommer (directeur) (directie@cbskorenmaat.nl)

Groepsindeling
Groep 1-2A
Joke Voorthuizen (jokev@cbskorenmaat.nl)
Sabine van Grootveld (sabineg@cbskorenmaat.nl)

Groep 1-2B 
Anske van Bruggen (anske@cbskorenmaat.nl)
Conny Elbertsen (connye@cbskorenmaat.nl)

Groep 1-2C 
Thieske van Doorn
(thieske@cbskorenmaat.nl)
Willemien Wiggers (willemien@cbskorenmaat.nl)

Groep 1D
Allet Klein Mentink (alletk@cbskorenmaat.nl)
Mariska Schuiteman (mariskas@cbskorenmaat.nl)

Groep 3A
Marianne v.d. Heg (marianne@cbskorenmaat.nl)
Annet Elbertsen (annete@cbskorenmaat.nl)

Groep 3B
Daniëlle v.d. Braak (danielle@cbskorenmaat.nl)
 Susanne Slok (susannes@cbskorenmaat.nl)

Groep 4A
Henny van de Fliert (henny@cbskorenmaat.nl)
Karen Kraaijveld (karen@cbskorenmaat.nl)

Groep 4B
Anneke Maat (anneke@cbskorenmaat.nl)
Karen Kraaijveld (karen@cbskorenmaat.nl)

Groep 5A

Mineke van Beek (minekeb@cbskorenmaat.nl)

Groep 5B
Annelies Langenberg (anneliesl@cbskorenmaat.nl)
Mariska Schuiteman (mariskas@cbskorenmaat.nl)

Groep
 6A
Edith Punt (editht@cbskorenmaat.nl)
Marita Eilander (marita@cbskorenmaat.nl)

Groep 6B
Femke van Essen (femkee@cbskorenmaat.nl)

Groep 7A
Suzanne Evers (suzannee@cbskorenmaat.nl)

 
Groep 7B-8B
Miranda den Hoed (miranda@cbskorenmaat.nl
Miranda van de Vliert (mirandav@cbskorenmaat.nl)
Sophie van de Weerd (sophiew@cbskorenmaat.nl)

Groep 8A 
Julian Braal (julianb@cbskorenmaat.nl)
Miranda Druijff (mirandad@cbskorenmaat.nl)

MT
Karin Sommer (directeur)
Marianne van de Heg (coördinator onderbouw)
Miranda den Hoed (coördinator bovenbouw)
Inge Veenstra (IB)
Gerrit van den Brink (beleidsmedewerker + plv. directeur)

Onderwijsondersteunend personeel
IB (Interne Begeleiding - leerlingenzorg)
Inge Veenstra (ib@cbskorenmaat.nl)
 
Onderwijsassistenten
Erica van Doorn (erica@cbskorenmaat.nl) sectie 1-2
Willicia van de Hee (willicia@cbskorenmaat.nl) sectie 3-4
Roos Verkade (roos@cbskorenmaat.nl) sectie 5-6
Miranda van de Vliert (mirandav@cbskorenmaat.nl) sectie 7-8
Sophie van de Weerd (sophiew@cbskorenmaat.nl) sectie 7-8

Administratie
Mariska Gaasbeek (administratie@cbskorenmaat.nl)

Conciërge
Jaap van ‘t Hol (jaap@cbskorenmaat.nl)