Boterbloemen

                                                                                  
Welkom op de pagina van de boterbloemen!
Dit schooljaar zijn wij de Elmer klas.
In onze groep zitten op dit moment 21 kinderen. Daarvan zitten er 9 in groep 1
en 12 in groep 2. In de komende periode zullen er nog een aantal kinderen bij 
komen.
Op maandag, dinsdag en woensdag staat juf Allet voor de groep en juf Joke is er op donderdag en vrijdag. Juf Erica haalt groepjes kinderen uit de klas voor extra aandacht.

 

De dag beginnen we meestal met een inloopmoment. De kinderen gaan dan zelfstandig aan het werk met iets dat klaar ligt bij hun groepje.

Na de inloop gaan we in de kring. Dat is het moment waarop de kinderen wat kunnen vertellen, maar ook het moment om de dag te openen met zingen, bidden en een Bijbelverhaal.

Een belangrijk onderdeel van de dag is het spelen en werken. De kinderen kiezen dan waar ze mee gaan spelen of dat ze een werkje gaan maken.


Voor kleuters is beweging erg belangrijk. Elk dagdeel zullen we naar buiten gaan. 
Vanaf de herfstvakantie gaan we twee keer per week gymmen in de speelzaal.
De gymspullen mogen op school aan de kapstok blijven hangen.


In de kring hebben we kringactiviteiten die gericht zijn op taal en rekenen, maar ook op sociaal-emotionele ontwikkeling en andere ontwikkelingsgebieden. We werken met de methode Kleuteruniversiteit. De speelse activiteiten uit deze methode passen bij een prentenboek waar we gedurende een aantal weken over werken. 

Met elkaar maken we veel plezier en leren we spelenderwijs heel veel.
 

Nieuws

Er zijn geen items gevonden.