Boterbloemen

Welkom in de Boterbloemenklas.

Wij zijn op dit moment met 21 kinderen in de klas. In de komende weken zullen er nog een aantal kinderen bijkomen. 
Juf Sabine staat de hele week voor de klas. 
Ook hebben wij een onderwijsassistente, juf Mathilde. Juf Mathilde is er op maandag t/m donderdag voor alle veldbloemklassen om kleine groepjes of kinderen individueel extra aandacht te geven. 

De dag beginnen wij meestal met een inloopmoment. De kinderen gaan dan zelfstandig aan het werk met iets dat klaar ligt bij hun groepje. De juf geeft op dat moment een groepje extra aandacht. 

Na de inloop gaan wij in de kring. Dat is het moment waarop kinderen wat kunnen vertellen, maar ook het moment om de dag te openen met zingen, bidden en een Bijbelverhaal. 
In de kring doen wij activiteiten die gericht zijn op taal en rekenen, maar ook op de sociaal-emotionele ontwikkeling en andere ontwikkelingsgebieden. Binnen IPC werken wij met de methode Kleuteruniversiteit. De startactiviteit is een prentenboek en gedurende een aantal weken maken wij kennis en leren we veel over een bepaald onderwerp.
Op de leerwand in onze klas laten wij zien wat het thema is, wat we er al van weten en wat wij nog willen leren. Door middel van activiteiten rondom het thema proberen wij antwoorden te vinden op al onze vragen. Ook het creatieve gedeelte wordt hierbij niet vergeten. 
De kinderen maken een werkje, waarbij verschillende technieken aan bod komen, spelen met ontwikkelingsmateriaal of kiezen de hoeken. Alles komt aan bod. 
Aan het eind van de periode sluiten wij het thema met elkaar af. 

Voor kleuters is bewegen erg belangrijk. Elk dagdeel zullen wij naar buiten gaan. Daarnaast gymmen wij 2 keer per week in de speelzaal. Wij gymmen op dinsdag en donderdag. Wij beginnen na de herfstvakantie met gymmen. De gymkleding die de kinderen hiervoor aanhebben, mag in een tas op school aan de kapstok blijven gangen. Voor elke vakantie gaan de spullen dan mee naar huis zodat het gewassen kan worden. Het zou fijn zijn als de kinderen op de dagen dat ze gymmen makkelijke kleding aan hebben, zodat ze zichzelf om kunnen kleden. 

Wij hebben veel plezier met elkaar en leren spelenderwijs heel veel!

Nieuws

Er zijn geen items gevonden.