Muizenoren

Welkom op de pagina van de muizenoren.
In het schooljaar 2019/2020 zijn er twee groepen 3.
De juffen van groep 3A zijn juf Marianne en juf Annet. De groep bestaat uit 20 leerlingen.
De juffen van groep 3B zijn juf Daniëlle en juf Susanne. In deze groep zitten 22 leerlingen.

Voor groep 3A ziet dat er als volgt uit:
Maandag: Juf Marianne
Dinsdag tot en met vrijdag: Juf Annet

Voor schooltijd spelen de kinderen op het plein. Als de bel gaat maken ze een rij en gaan ze met de juf naar binnen.

Tussendoortje en lunch
De kinderen nemen al hun eten en drinken mee in 1 tas. Brood en drinken dat koud moet blijven, kan in de klas in een bak worden gedaan, waarna het in de koelkast wordt gezet. Donderdag en vrijdag zijn ‘fruitdagen’, dan eten we als tussendoortje in de ochtendpauze fruit.

De lesstof
In groep 3 is iedere dag aandacht voor lezen, schrijven en rekenen. De kinderen leren er steeds 1 nieuwe letter bij waardoor het aantal woorden snel wordt uitgebreid.

De nieuw aangeleerde letter wordt ook direct als schrijfletter aangeboden en geschreven in een schrijfschriftje. Lezen en schrijven gaat dus samen op.

Met Veilig Leren Lezen komt het leescircuit aan bod. De kinderen werken na de instructie in hun werkboekje, klikklakboekje, leesboekje en op andere manieren aan het leerdoel van lezen.

Met rekenen komen in de eerste periode de cijfers 1 tot 10 aan bod. Ook worden de rekenbegrippen die in de kleutergroepen zijn besproken, veelvuldig herhaald en toegepast.
Het automatiseren en splitsen van getallen zijn belangrijke onderdelen van het rekenen.

Met rekenen werken de kinderen aan een weektaak. Hierop staan 10 verschillende opdrachten waarvan er minimaal 8 gemaakt worden. De kinderen kunnen zelf kiezen welke taak zij willen maken en wanneer. De weektaak is aan de hand van de doelen van de rekenmethode opgesteld.

Om elkaar en de groepsregels beter te leren kennen, zullen we hier met name de eerste weken, regelmatig aandacht aan besteden.
Daarnaast geven we o.a. verkeer, muziek, Engels en gym. Na de herfstvakantie starten we met het thematisch werken met IPC. Dit doen we samen met groep 4.

Gym
We gymmen op maandag en vrijdag. De eerste weken doen we dit buiten, wilt u zorgen dat uw zoon/dochter hiervoor goede schoenen aan heeft? Vanaf 7 oktober gymmen we binnen. Op maandag en vrijdag mogen de kinderen een tas met gymkleding en gymschoenen meenemen. Aan het eind van de dag nemen ze de tas weer mee naar huis.

Nieuws

Er zijn geen items gevonden.