Vlinderstruiken

Welkom op de pagina van de Vlinderstruiken (3b/4a)!

Onze groep bestaat uit 21 leerlingen.
Wij stappen samen het nieuwe schooljaar in!
Donderdag staat juf Karen regelmatig voor de groep,
de andere dagen geeft juf Henny les.
Elke ochtend  beginnen we met godsdienst, daarna zijn wij met  rekenen, taal, lezen  en Engels bezig.
Ook oefenen we samen spelling en schrijven.
Na de lunchpauze komen de zaakvakken  [IPC, aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer en biologie], muziek, creatieve vakken en gym aan bod.
We doen natuurlijk heel erg veel maar  er is gelukkig ook tijd om
samen te spelen.
Juf Annet, 1ste jaars stagiëre, komt af en toe een week stage lopen in onze groep.
We hopen er met elkaar een gezellig en leerzaam schooljaar van te maken.

Grip op de groep:
Om elkaar en de groepsregels beter te leren kennen, besteden we hier  de eerste weken erg veel aandacht aan. Daarna gaan we verder met de Kanjertraining lessen.

Tussendoortje en lunch:
De kinderen nemen al het eten en drinken [voorzien van naam] mee in 1 tas.
Deze tas hangen zij bij binnenkomst aan de kapstok bij hun jas.
De spullen blijven dus in de tas.

Gym:
We gymmen op de dinsdag en de donderdag.
Op die dagen mogen de kinderen een tas met gym kleding meenemen.
Aan het eind van de dag nemen ze de tas weer mee naar huis.

De tafels  van 1 t/m 10:
Na de herfstvakantie  beginnen we  met het aanleren van de tafels.
Regelmatig wordt er een nieuwe tafel aangeleerd. Thuis kunnen de leerlingen  ook de aangeboden tafel oefenen. Via Parro krijgt u te horen welke tafel we hebben aangeleerd.
Deze wordt in de groep overhoord, eerst op volgorde, daarna door elkaar heen.


 

 

Nieuws

Er zijn geen items gevonden.