Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Met ingang van 1 januari 2019 is 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' verbeterd en aangescherpt. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een overzichtelijk vijfstappenplan waarin staat wat een professional moet doen bij vermoedens van geweld en misbruik. Wij hebben de meldcode voor onze school uitgewerkt. Iedere werknemer binnen onze school is in bezit van dit vijfstappenplan. Op schoolniveau zijn Danielle van de Braak en Julian Braal aandachtsfunctionarissen. Alle leerkrachten zijn door de aandachtsfunctionaris vertrouwd gemaakt met het werken met de meldcode. Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van verwaarlozing, huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit handelen is ten allen tijde gericht op het bieden van hulp aan slachtoffer en pleger om op een goede manier uit de ontstane situatie te komen.