Egelantier

Welkom op de pagina van groep 5b de " Egelantier"

We hebben een gezellige groep van 23 kinderen. Er zijn 2 juffen in deze groep: Juf Anneke op maandag t/m donderdag en juf Henny op vrijdag. 
Juf Mayke en juf Geja helpen leerlingen met de dingen die ze extra moeilijk vinden, bijv. rekenen, spelling en lezen.

In groep 5 krijgen de leerlingen ook huiswerk. Op vrijdag krijgen ze een blad met redactiesommen mee naar huis, wat op donderdag weer moet worden ingeleverd. Ook kan er leerwerk worden meegegeven voor een toets: Topografie, Engels of Verkeer. Na de Herfstvakantie worden er ook wekelijks tafels opgegeven om te leren, en die worden dan ook overhoord. Aan het eind van groep 5 is het de bedoeling dat iedereen de tafels 1 t/m 10 vlot door elkaar uit het hoofd kent. Er is dan ook een tafeldiploma te verdienen. 

Hoe ziet de dag eruit?
We beginnen elke morgen in de kring, dat vinden we belangrijk omdat we zo ook echt belangstelling voor elkaar kunnen tonen.   We zingen en bidden samen en horen Bijbelverhalen waarover we vaak met elkaar nog even napraten. Dan gaan we aan de slag met rekenen, spelling, taal en lezen. 's Middags komen vakken als Engels, verkeer, topografie, kanjertraining en IPC aan de orde. Op dinsdag hebben we gym in de Breehoek.

Als er vragen/opmerkingen zijn over uw kind: neem gerust contact met ons op. Dit kan eenvoudig via Parro, maar u mag ook altijd na schooltijd bellen of even binnenlopen.
We hopen er met elkaar een mooi jaar van te maken!

Hartelijke groet,
Juf Henny v.d. Fliert
Juf Anneke Maat
                                                                                  


 


Nieuws

Er zijn geen items gevonden.