Madeliefjes

Welkom in de Madeliefjes klas (1/2).

In onze groep zitten op dit moment 21 leerlingen. In de komende periode zullen er nog een aantal kinderen bij komen. Op  maandag, woensdag en om de week op vrijdag staat juf Conny voor de groep en op dinsdag, donderdag en om de week op vrijdag is juf Joke er.
Ook zijn juf Charlene, juf Mayke en juf Elske er regelmatig om kleine groepjes, of kinderen individueel extra aandacht te geven.

De dag beginnen we meestal met een inloopmoment. De kinderen gaan dan zelfstandig aan het werk met iets dat klaar ligt bij hun groepje. De juf geeft op dat moment één groepje extra aandacht.

Na de inloop gaan we in de kring. Dat is het moment waarop de kinderen wat kunnen vertellen, maar ook het moment om de dag te openen met zingen, bidden en een Bijbelverhaal.

In de kring doen we activiteiten die gericht zijn op taal en rekenen, maar ook op de sociaal-emotionele ontwikkeling en andere ontwikkelingsgebieden. Binnen IPC werken we met de methode Kleuteruniversiteit. De startactiviteit is een prentenboek en gedurende een aantal weken maken we kennis en leren we veel over een bepaald onderwerp.
Op de leerwand in onze klas laten we zien wat het thema is, wat we er al van weten en wat we nog willen leren. Door middel van activiteiten rondom het thema proberen we antwoorden te vinden op al onze vragen. Ook het creatieve gedeelte wordt hierbij niet vergeten:
De kinderen maken een werkje, waarbij verschillende technieken aan bod komen, spelen met ontwikkelingsmateriaal of kiezen de hoeken. Alles komt aan bod.
Aan het eind van de periode sluiten we het thema dan met elkaar af.

Voor kleuters is bewegen erg belangrijk. Elk dagdeel zullen we naar buiten gaan. Daarnaast gymmen we  1 keer per week in de speelzaal. De gymkleding die de kinderen hiervoor aan hebben, mag op school blijven in de daarvoor bestemde bakken in de klas. Voor elke vakantie gaan de spullen dan mee naar huis zodat het gewassen kan worden.
We beginnen pas na de herfstvakantie met gymmen op vrijdag. Het zou fijn zijn als de kinderen op de dag dat ze gymmen
makkelijke kleding aan hebben, zodat ze zichzelf kunnen omkleden.

Duidelijk is wel dat we veel plezier hebben met elkaar en spelenderwijs ook heel veel leren!Nieuws

Er zijn geen items gevonden.