Klaprozen

Welkom in de klas van de Klaprozen.

Onze klas bestaat uit 25 hele gezellige, leuke jongens en meisjes. 
Op maandag, donderdag en vrijdag staat juf Allet voor de groep, op dinsdag en woensdag is juf Susanne er. Daarnaast is op maandag tot en met donderdag Mathilde de onderwijs assistente bij 1 van ons in de veldbloemen groepen. Zij ondersteunt en helpt om extra begeleiding aan kinderen te geven. Op maandag is Roelinka bij ons in de groep. Roelinka volgt de deeltijd pabo aan de CHE in Ede.

De dag beginnen we meestal met een inloopmoment. De kinderen gaan dan zelfstandig aan het werk met iets dat klaar ligt bij hun groepje. Na de inloop gaan we in de kring. Dat is het moment waarop de kinderen iets kunnen vertellen, maar ook het moment om de dag te openen met zingen, bidden en een Bijbelverhaal.

In de kring doen we activiteiten die gericht zijn op taal en rekenen, maar ook op de sociaal-emotionele ontwikkeling en andere ontwikkelingsgebieden. Binnen IPC werken we met de methode Kleuteruniversiteit. De startactiviteit is een prentenboek en gedurende een aantal weken maken we kennis en leren we veel over een bepaald onderwerp.
Op de leerwand in onze klas laten we zien wat het thema is, wat we er al van weten en wat we nog willen leren. Door middel van activiteiten rondom het thema proberen we antwoorden te vinden op al onze vragen. Ook het creatieve gedeelte wordt hierbij niet vergeten:
De kinderen maken een werkje, waarbij verschillende technieken aan bod komen, spelen met ontwikkelingsmateriaal of kiezen de hoeken. Alles komt aan bod. Aan het eind van de periode sluiten we het thema dan met elkaar af.

Een belangrijk onderdeel van de dag is het spelen en werken. De kinderen kiezen dan of ze in een hoek gaan spelen of een werkje gaan kiezen dat wordt aangeboden. Dit kan in de eigen klas maar ook in de uitdagende hoeken op de gang of bij 1 van de andere veldbloemenklassen. 

Voor kleuters is bewegen erg belangrijk. Elk dagdeel zullen we naar buiten gaan. Of we gaan gymmen in de speelzaal. Dat doen we , vanaf de herfstvakantie, op woensdag en op donderdag. De gymspullen hiervoor mogen op school blijven hangen.

Met elkaar maken we veel plezier en leren we spelenderwijs heel veel!

Nieuws

Er zijn geen items gevonden.