Klimop

Welkom op de website van de Klimop (4b)

We willen ons graag aan u voorstellen , wij zijn:
Sascha, Jurre, Màlin, Jayden, Lauren, Luuk, Mees, Jayla, Jasmijn, Tim, Dylan, Julia, Dylan, Leonora, Pim, Isalynn, Zayn, Mirren, Mees, Rik, Joëlle, Amanda, Laureen en Lucas.
Op maandag en dinsdag is juf Miranda onze juf en op woensdag, donderdag en vrijdag juf Henny. Daarnaast krijgen wij extra hulp van juf Géja, zij is onze onderwijsassistent. 

We hebben het erg gezellig met elkaar. We beginnen 's morgens in de kring en vertellen elkaar dan wat we belangrijk vinden.
Daarna beginnen we met de dagopening. We zingen mooie en leuke liederen. En we luisteren naar verhalen uit de bijbel en praten daar samen over.
Dan is het tijd om aan het werk te gaan met rekenen, taal, lezen, gym enz.
We werken dit jaar voor het eerst op het Chromebook. 
's Middags werken we vooral aan IPC. Hierbij leren we binnen een thema over aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, mens en maatschappij, muziek, crea enz. Elk thema staat 8 weken centraal.   
Ander vakken die we krijgen zijn kanjertraining, verkeer en schrijven.

Elke week zijn er twee kinderen die klassendienst hebben.
 Zij helpen de juf met kleine klusjes.


Huiswerk: Gelukkig nog niet zo veel. 
Wanneer we een tafel geleerd hebben gaan we deze thuis ook oefenen.
Gym : op dinsdagmorgen. Graag schoenen met een stroeve zool aan.

We hopen er met elkaar een mooi en gezellig jaar van te maken.

Hartelijke groet van een hele gezellige groep, 4b!