Ouderraad


Wat doet de Ouderraad?

De belangrijkste taak van de Ouderraad is het (mede) organiseren van activiteiten met het geld van de ouderbijdrage.  

De jaarlijks terugkerende activiteiten waar de ouderraad bij betrokken is: 

 • Koningsspelen 

 • Pasen 

 • Sinterklaasfeest 

 • Kerstfeest 

 • Verzorgen van de catering van bijvoorbeeld eindmusical 

 • Aankleden/versieren school in juiste thema  

 • Assisteren schoolfotograaf 

De Avondvierdaagse wordt op eigen initiatief van de ouderraad georganiseerd. 

Per schooljaar is er ongeveer 6-8 keer per jaar overleg, waarbij ook 2 leerkrachten aanwezig zijn. Naast de vaste activiteiten in het schooljaar worden er meer zaken besproken die in het schooljaar aan de orde komen. Zoals bijvoorbeeld meedenken bij een schoolreis, inrichten schoolplein, kiezen zendingsproject, extra feestelijkheden en andere onverwachte acties. 

De ouderbijdrage wordt o.a. besteed aan: 

 • Het geheel verzorgen van het Sinterklaasfeest, incl. kadootjes, eten en drinken 

 • Kerstviering eten en drinken, incl. boekje voor groep 1/2   

 • Paasviering eten en drinken 

 • Bijdrage voor de Avondvierdaagse en Kleutervierdaagse 

 • Koningsspelen eten en drinken en eventuele activiteiten 

 • Bijdrage schoolreis groep 1 t/m 7 en kamp groep 8 

 • Bijdrage afscheid groep 8    

 • Materiaalkosten luizencontrole 

Er wordt op toegezien dat de uitgave in de onder- en bovenbouw groepen nagenoeg gelijk zijn. 

Ouders kunnen te allen tijde bij de diverse leden van de OR aankloppen als er zaken zijn die ze graag onder de aandacht willen brengen.  

 

Wil je volgen waar we mee bezig zijn of onze oproepjes voor hulp niet missen? 

Kijk dan op onze socials! 

Facebook: Ouderraad CBS Korenmaat Scherpenzeel 

Instagram: Ouderraad CBS Korenmaat Scherpenzeel 

 

Ouderraad leden schooljaar 2022 / 2023: 

Diana Verschoor, Voorzitter 

Esmee Kamphorst, Penningmeester 

Lida Vermeulen, Secretaris 

Inge van Rootselaar,  Algemeen lid 

Wendy van Doorn, Algemeen lid 

Jolanda van Kruistum, Algemeen lid