Schoolomschrijving

 

CBS Korenmaat is een nieuwe Protestants Christelijke school in Scherpenzeel. De school is ontstaan door een fusie van CBS De Maatjes en CBS De Bruinhorst. De nieuwe school is een prachtig gebouw waarin goed onderwijs wordt gegeven. Wij stellen ons hieronder aan u voor:

Op CBS Korenmaat geven we  kindgericht onderwijs. Dit betekent dat we aansluiten bij de onderwijsbehoefte van elke leerling. Dit doen we door observaties en kind- en oudergesprekken in een cyclisch patroon. Hierin nemen we ook de eigen inbreng van de leerling mee en sluiten we aan bij hun leefwereld. Daarbij zijn duidelijke leerlijnen en doelstellingen leidraad. In de praktijk betekent het dat we werken met heldere, stapsgewijze instructie en dat we devices  inzetten om leerlingen op hun eigen niveau te laten werken tijdens de kernvakken.  Rondom de zaakvakken wordt thematisch gewerkt.

We leren kinderen om verantwoording te nemen voor hun eigen leerproces. Dit doen we door leerlingen  te laten werken met een dag of weektaak, door zelfstandig werkvormen binnen het circuit en carrousel model en door leerlingen waar mogelijk te betrekken in gesprekken over wat zij nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Vanuit onze christelijke identiteit begeleiden we  leerlingen op weg naar hun eigen vorm van christen zijn in onze wereld.

Geïnspireerd vanuit de Bijbel leren we leerlingen zorg te dragen voor elkaar,  elkaar te respecteren, en verantwoordelijk te zijn voor de wereld. Zodat zij als jonge persoonlijkheden onze school verlaten met voldoende intellectuele en sociale bagage om zich in de toekomst verder te ontwikkelen.

Vanuit deze kindgerichte benadering hebben we een drietal pijlers die centraal staan in ons onderwijs,  namelijk de sociaal-emotionele ontwikkeling, leren leren en de brede ontwikkeling.

Tussen deze drie pijlers is een wisselwerking.

Kindgericht

Ontwikkeling

Relatie

Eigen inbreng

Nieuwsgierig

Maatschappij

Aandacht

Allemaal samen

Toekomst