Groep 7B

Welkom op de pagina van groep 7B!

Wij zitten met 26 leerlingen in de groep. Samen vormen we een leuke, gezellige klas. Deze juffen geven les:
Maandag en vrijdag: Juf Miranda den Hoed
Dinsdag en woensdag: Juf Edith Punt
Donderdag: Juf Miranda Druijff

Op de ochtenden zijn we vooral bezig met rekenen, lezen, taal en spelling.
's Middags staat IPC (thematisch werken met zaakvakken) op het programma. 
De volgende thema's staan dit jaar op het programma:
De wijde wereld
Zo zien zij de wereld
Nederland Waterland
Wat als het jou overkomt?
Plaats in de ruimte

We werken bij de vakken technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en IPC groepsdoorbrekend/groepsoverstijgend. 

Als je thuis op internet wil oefenen aan bepaalde vakken, dan kan dat. Dit zijn gratis sites. 

Spelling/Taal
www.spellingoefenen.nl
Taal/spelling oefenen (op de site kan groep 7 en groep 8 worden ingesteld)
Werkwoorden oefenen

Rekenen 
Rekenen oefenen (op de site kan groep 7 en groep 8 worden ingesteld)
Redactiesommen oefenen (op de site kan groep 7 en groep 8 worden ingesteld)

Begrijpend lezen
Begrijpend lezen onderdelen oefenen 1
Begrijpend lezen onderdelen oefenen 2

Tafels
​​​Tafels oefenen

Topografie
​​​
Topografie oefenen

Cito onderdelen oefenen:
Kids4Cito

Elke week zijn er huiswerkvakken:
Groep 7:
maandag           jeugd verkeerskrant (niet het hele jaar)
dinsdag             begrijpend lezen
woensdag         redactiesommen
donderdag        werkwoordspelling
vrijdag                Engels

Verder zullen de kinderen ook met regelmaat topografie mee krijgen om te leren. 

Elke week zijn er twee kinderen klassendienst. Zij helpen de juf met kleine klusjes.
 
Elke dinsdagmorgen gaan we gymmen van 08.30 tot 10.00 uur. De kinderen mogen 's morgens op de fiets naar de gymzaal komen. De kleedkamers gaan om 08.20 uur open. 


 
 

Nieuws

Er zijn geen items gevonden.