Groep 7A


Welkom op de pagina van groep 7A! 

Wij zitten met 25 leerlingen in de groep. Wij vormen samen een positieve, gezellige en leerzame groep! Juf Suzanne is de leerkracht van de groep.  

Op de ochtenden zijn we vooral bezig met rekenen, lezen, taal en spelling.
's Middags staat IPC (thematisch werken met zaakvakken) op het programma. 

De volgende thema's staan dit jaar op het programma:
De wijde wereld
Zo zien zij de wereld
Nederland Waterland
Wat als het jou overkomt?
Plaats in de ruimte

We werken bij de vakken technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en IPC binnen de sectie 7/8 groepsoverstijgend. 

Als je thuis op internet wil oefenen aan bepaalde vakken, dan kan dat. Dit zijn gratis sites. 

Spelling/Taal
www.spellingoefenen.nl
​​​​​
Taal/spelling oefenen (op de site kan groep 7 en groep 8 worden ingesteld)
Werkwoorden oefenen

Rekenen 
Rekenen oefenen (op de site kan groep 7 en groep 8 worden ingesteld)
Redactiesommen oefenen (op de site kan groep 7 en groep 8 worden ingesteld)

Begrijpend lezen
Begrijpend lezen onderdelen oefenen 1
Begrijpend lezen onderdelen oefenen 2

Tafels
​​​Tafels oefenen

Topografie
​​​
Topografie oefenen

Cito onderdelen oefenen:
Kids4Cito

Elke week zijn er huiswerkvakken:
maandag           jeugd verkeerskrant (niet het hele jaar)
dinsdag             begrijpend lezen
woensdag         redactiesommen
donderdag        werkwoordspelling
vrijdag                Engels

Verder zullen de kinderen ook met regelmaat topografie mee krijgen om te leren. 

Iedere week heeft ieder kind een ander beroep. Wij hebben onder andere de volgende beroepen: stiltekapitein, potloodpuntpolitie, kapstokkenkeizer, stoelenspion, prullenbakkampioen, bordwetenschapper, raddraaier en vloerspecialist.

Ook hebben wij elke week een andere mol. De mol geeft die week iedereen uit de klas een compliment. Dit gebeurt echter wel zo onopvallend mogelijk en de overige leerlingen proberen ook te mollen door complimenten uit te delen. Wij werken zo aan de positieve sfeer in de klas!
 
Elke dinsdagochtend gaan we gymmen van 08.30u tot 10.00u. De kinderen mogen 's ochtends zelf naar de Breehoek (gymlocatie) fietsen. Om 08.20u gaan de kleedkamers open. Om 08.30u start de gymles. 

Groetjes,

Groep 7

Nieuws

Er zijn geen items gevonden.