Groep 6B

Welkom op de groepspagina van groep 6b! 

Wij zitten met 21 leerlingen in de groep. Met elkaar vormen wij een leuke en gezellige groep. Op maandag t/m vrijdag staat juf Femke van Essen voor de groep.

Vakken
In de ochtend zijn wij vooral bezig met de vakken rekenen, taal, spelling en lezen. ’s Middags staat IPC (thematisch werken met de zaakvakken) voornamelijk op het programma. Ook worden in de ochtend/middag de vakken Engels, verkeer en topografie aangeboden.
De kinderen werken verder ook nog aan een weektaak. Dit is als klaar- of extra werk. De vakken die op de weektaak staan, zijn: schrijven, topografie, automatiseren en woordenschat.

Thuis oefenen
Als je thuis op internet wilt oefenen aan bepaalde vakken, dan kan dat. Een goede site hiervoor is: https://www.junioreinstein.nl/online/home

Verder gebruiken wij op school de volgende sites ook als oefenmateriaal. Algemeen: https://www.gynzykids.com/#/nl-nl/leerling/index/oefenen Spelling: https://www.spellingoefenen.nl/oefenen.html
Topografie: https://www.topomania.net/topo/nederland

Huiswerk
Iedere week krijgen de kinderen huiswerk mee. Op de donderdag is dit altijd een werkblad, met op de voorkant rekensommen en op de achterkant opdrachten m.b.t. taal/spelling. Verder zullen de kinderen ook regelmatig topografie, Engels, en verkeertoetsen moeten leren.

Gym
Elke dinsdagmiddag gaan we gymmen. Het is dus belangrijk dat de kinderen op dinsdag op de fiets naar school komen! Wanneer uw kind zelfstandig vanaf de Breehoek naar huis mag fietsen, dan hoor ik dat graag via Parro. Wanneer u dit niet aangeeft, moet uw kind vanaf de Breehoek mee naar school fietsen en mag uw kind vanaf school zelfstandig (of samen met u) naar huis fietsen.

Als er vragen of opmerkingen zijn, kom gerust langs (wanneer dit weer mag) of stuur een bericht via Parro!

Ik hoop er samen met de kinderen en met u als ouders/verzorgers een gezellig en leerzaam jaar van te maken!