Groep 5A

Welkom op de pagina van groep 5a!

We hebben een gezellige groep van 23 kinderen. Er zijn 2 juffen in deze groep: Juf Hennie op maandag t/m donderdag en juf Gerline op vrijdag. 
Juf Roos helpt leerlingen met de dingen die ze extra moeilijk vinden, bijv. rekenen, spelling en lezen.

In groep 5 krijgen de leerlingen ook huiswerk. Op de maandag krijgen ze een blad met (redactie)sommen mee naar huis, wat op vrijdag weer moet worden ingeleverd. Ook kan er leerwerk worden meegegeven voor een toets: Topografie of Engels. Verder blijven we de tafels oefenen en doen we af en toe een tafeldictee. 

Hoe ziet de dag eruit?
We beginnen 's morgens met de Bijbelles en vinden het heel boeiend om met elkaar hierover over door te praten: Wie is God? Hoe kunnen we Hem leren kennen en wat kunnen we leren uit het Bijbelverhaal?  We zingen en bidden samen en gaan dan aan de slag met rekenen, spelling, taal en lezen. 's Middags komen vakken als Engels, verkeer, topografie, kanjertraining en IPC aan de orde. Op dinsdag hebben we gym in de Breehoek.

Als er vragen/opmerkingen zijn over uw kind: neem gerust contact met ons op. Dit kan eenvoudig via Parro, maar u mag ook altijd na schooltijd bellen. 
We hopen er met elkaar een mooi jaar van te maken!
                                                                                  
Hartelijke groet,
Hennie Maljaars-Tijsseling
Gerline van den Brink-Colenbrander

 


Nieuws

Er zijn geen items gevonden.