Groep 4B

Welkom op de website van groep 4b

We willen ons graag aan u voorstellen , wij zijn:
Stefan, Sil, Milan ,Rowen, Charlotte, Fleur, Yaniek,Maud, Liene, Linson, Anna, Sara, Lieke, Kyann, Kevin, Veith, Felice, Nolan, Davey, Lou, Tycho en juf Karen en juf Henny 
Ook helpt juf Geja ook heel veel in onze groep

We hebben het erg gezellig met elkaar. We beginnen elke morgen in de kring en vertellen elkaar dan wat we belangrijk vinden.
Daarna beginnen we met de dagopening. We zingen elke ochtend mooie en leuke liederen op het digibord. We luisteren naar verhalen uit de bijbel en praten daar samen over.
Daarna gaan we aan het werk met rekenen, taal, lezen, gym enz.
We werken dit jaar voor het eerst op chrome books.
's Middags doen we vaak IPC. We leren en onderzoeken veel.
Ons eerste thema voor dit jaar is: "Onze Wereld"
Ook hebben we kanjertraining, verkeer en schrijven.

Elke week zijn er twee kinderen klassendienst.
 Zij helpen de juf met kleine klusjes.


Huiswerk: Gelukkig nog niet zo veel. 
Wanneer we een tafel geleerd hebben gaan we deze thuis ook oefenen.
Gym : op dinsdag- en vrijdagmiddag. Graag schoenen met een stroeve zool aan.

We hopen er met elkaar een mooi en gezellig jaar van te maken.

Hartelijke groet van een hele gezellige groep, 4b!