Groep 4B

Welkom op de website van groep 4b

We willen ons graag aan u voorstellen , wij zijn:
Rens, Sara, Manar, Sven, Elise, Bjorn, Melinda, Lieke, Rick, Lieke, Kyra, Stef, Jade, Dylan, Jull, Mats, Britt, Anouk, Lise Romy, Tobi en juf Anneke.
Ook helpt juf Willicia ook heel veel in onze groep

We hebben het erg gezellig met elkaar. We beginnen elke morgen in de kring en vertellen elkaar dan wat we belangrijk vinden.
Daarna beginnen we met de dagopening. We zingen elke ochtend uit onze liedmap en op vrijdag kiezen we mooie en leuke liederen op het digibord. We luisteren naar verhalen uit de bijbel en praten daar samen over.
Daarna gaan we aan het werk met rekenen, taal, lezen, gym enz.
We werken dit jaar voor het eerst op chrome books.
's Middags doen we vaak IPC. We leren en onderzoeken veel.
Ons laatste thema voor dit jaar is: "We zijn wat we eten"

Verder zitten we bijna allemaal wel op een ( sport) club.


Huiswerk: Gelukkig nog niet zo veel. Maar elke vrijdag worden de tafels overhoord.
Gym : op maandag- en donderdagmiddag. Graag schoenen met een stroeve zool aan.


Hartelijke groet van een hele gezellige groep, 4b!