Vrijwillige ouderbijdrage

 

De ouderraad int de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt voor activiteiten van CBS Korenmaat. Van uw bijdrage betalen wij mee aan o.a.:

    Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Pasen, Afscheid en kamp groep 8 (+/- de helft)  en andere kleinere activiteiten.

Het bedrag van de bijdrage is €25,- per kind.

Als Ouderraad doen we ons uiterste best om ervoor te zorgen dat ieder kind hier maximaal van kan profiteren. Uw vrijwillige bijdrage stellen wij dan ook zeer op prijs.
Het niet voldoen aan de ouderbijdrage zal niet leiden tot uitsluiting van leerlingen van deelname aan activiteiten. 

Het rekeningnummer van de Ouderraad is:

NL54 RABO 01386.18.194 t.n.v. Ouderraad Korenmaat