Prikneuzen

Welkom in de klas van de Prikneuzen (1/2)! 

 

Wij hebben momenteel 23 kinderen in de klas. Onze klas bestaat uit een groene en blauwe groep (groep 3) én een rode en gele groep (groep 2). Juf Daniëlle staat van maandag tot en met woensdag voor de groep. Juf Marieke staat donderdag en vrijdag voor de groep. Zij vervangt juf Thieske, die met zwangerschapsverlof is. Van maandag tot en met donderdag is juf Mathilde, de onderwijsassistent, op school om de kinderen extra te ondersteunen en begeleiden.  

De dag beginnen wij meestal met een inloopmoment. De kinderen gaan dan zelfstandig aan het werk. Na de inloop starten we met de dagopening. Dat is het moment dat de kinderen iets kunnen vertellen, maar ook het moment om de dag te openen met zingen, bidden en een Bijbelverhaal. Wij bespreken samen ook welke dag het is en wat we vandaag gaan doen met het planbord. 

 
Na de dagopening is het tijd voor groep blauw en groen om te lezen. De kinderen gaan in de basis-, meer- en weergroepen aan de slag. Zo leren de kinderen de letter die de juf aanbiedt en gaan daar verder mee op onderzoek uit. Zij gaan bedenken in welke woorden die letter voorkomt en of de letter vooraan, in het midden of achteraan staat. Daarna gaan ze de letter verwerken door middel van letters of woorden flitsen, werkbladen maken of een andere verwerking die past bij de aangeboden letter. De kinderen spreken de letters niet uit zoals in het alfabet. Zij spreken ze uit hoe ze klinken. 

Groep rood en geel gaan spelen en werken. Het werken is aan de hand van Kleuteruniversiteit waarbij iedere keer een thema centraal staat. Dit kan in de klas maar mag ook bij de Klaprozen in de klas. De kinderen kiezen, m.b.v. het Digikeuzebord, een activiteit bijvoorbeeld de bouwplaats, huisplaats, kleien, constructiemateriaal e.d.  
 
Als het lezen is afgerond gaan we eten en drinken. Tijdens het eten en drinken wordt er een verhaaltje voor gelezen of kijken we naar een kort filmpje. Daarna gaan we buitenspelen. De rode en gele groep blijft buiten met een andere juf.  De kinderen van de blauwe en groene groep gaan naar binnen om te schrijven. 
 
Na het buitenspelen is het voor groep blauw en groen tijd om te schrijven. Tijdens schrijven worden de kinderen weer verdeeld in de basis-, meer- en weergroepen. De kinderen leren de eerste dag de nieuwe letter schrijven. De tweede dag leren ze de letter schrijven in verschillende woorden. 
 
Na het schrijven gaan de kinderen weer terug. Zij gaan in de eigen groep rekenen. De rode en gele groep zijn ook weer binnen en mogen een spel kiezen uit de taal-en of rekenkast. De onderwijsassistent is in de klas om een groepje te begeleiden. De kinderen van de blauwe en groene groep krijgen spelenderwijs per week één rekendoel en automatiseringsdoel aangeboden. Ze gaan hiermee aan de slag en de juf loopt rond om te kijken hoe de kinderen bezig zijn, of het lukt en of ze misschien extra begeleiding nodig hebben. Na vier doelen worden de kinderen getoetst tijdens de projectweek en wordt daarna gekeken of de kinderen de doelen hebben behaald. 
 
Om 12:00 uur is het tijd om te eten en te drinken. Tijdens het eten en drinken wordt er een verhaaltje voor gelezen of kijken ze naar een aflevering van Huisje, boompje, beestje. Daarna gaan we buitenspelen. 
 
De kinderen komen binnen na het buitenspelen. De middagen zijn wisselend ingevuld. Op maandagmiddag en donderdagmiddag gymmen we. De kinderen nemen op deze dagen de gymtassen mee naar school en aan het eind van de dag nemen zij de gymtassen weer mee naar huis. Daarnaast hebben we de kanjertraining. Tijdens de kanjertraining komen verschillende onderwerpen aan bod. We bespreken met elkaar welke gedrag we wel willen zien en welk gedrag we niet willen zien. Deze lessen bevorderen de sfeer in en buiten de klas. Daarnaast staat Engels, thematisch werken en kiezen op het Digikeuzebord op de planning. 


We maken er met elkaar een gezellig schooljaar van!