Groep 8B

Welkom op de pagina van groep 8B!

Onze groep bestaat uit 26 gezellige leerlingen. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag staat meester Julian Braal voor de klas en op woensdag is juf Miranda Druijff er. 
Wanneer het nodig is krijgen kinderen extra begeleiding van de onderwijsassistent. Op maandag tot en met donderdag is onze onderwijsassistent meester Dean van den Brandhof. 

Groep 8 is een bijzonder jaar, het laatste jaar van de basisschool. We gaan de eindtoets van IEP maken, met elkaar op schoolkamp en sluiten het jaar af met een spetterende musical.

Op de ochtenden zijn we vooral bezig met rekenen, lezen, taal en spelling.
's Middags staat IPC (thematisch werken met zaakvakken) op het programma. 
De volgende thema's staan dit jaar op het programma:
Voortrekkers van verandering
Weer en klimaat
Nederland wordt Nederland
Op de kermis
Gevoelens

We werken bij de vakken technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en IPC groepsdoorbrekend/groepsoverstijgend.  

Als je thuis op internet wil oefenen aan bepaalde vakken, dan kan dat. Dit zijn gratis sites. 

Spelling/Taal

​​Werkwoorden oefenen

Rekenen 
Redactiesommen oefenen (op de site kan groep 8 worden ingesteld)

Begrijpend lezen
Begrijpend lezen onderdelen oefenen 1
Begrijpend lezen onderdelen oefenen 2

Tafels
​​​Tafels oefenen

Topografie
​​​
Topografie oefenen

Cito onderdelen oefenen:
Kids4Cito

Huiswerk planning:
maandag             studievaardigheden / woordenschat
dinsdag               begrijpend lezen
woensdag           redactiesommen
donderdag          werkwoordspelling
vrijdag                 Engels

Verder zullen de kinderen ook met regelmaat topografie mee krijgen om te leren. 

Elke week zijn er twee kinderen klassendienst. Zij helpen de meester of juf met kleine klusjes.
 
Elke dinsdag gaan we gymmen van 12.15 tot 14.00 uur. 

We maken er een leuk en gezellig jaar van samen!!