Groep 3B

Welkom op de pagina van groep 3B.
In het schooljaar 2018/2019 zijn er twee groepen 3.
De juffen van groep 3A zijn juf Daniëlle en juf Irene. De groep bestaat uit 21 leerlingen.
De juffen van groep 3B zijn juf Thieske en juf Marianne. In deze groep zitten 22 leerlingen.

Voor groep 3B ziet dat er als volgt uit:
maandag en dinsdag: juf Thieske
woensdag: juf Thieske of juf Marianne
donderdag en vrijdag: juf Thieske of juf Marianne

We hopen dat alle kinderen hebben genoten van de zomervakantie en zin hebben om te starten in groep 3. De juffen hebben er in elk geval veel zin in!

Voor schooltijd spelen de kinderen op  het plein. Als de bel gaat maken ze een rij en gaan ze met de juf naar binnen. De eerste schoolweek mogen mama, papa, oma enz. ook met de rij mee naar binnen. Zo kan iedereen even laten zien waar hij/zij zit. Vanaf de tweede schoolweek gaan we als groep naar binnen. 

Tussendoortje en lunch
De kinderen nemen al hun eten en drinken mee in 1 tas. Brood en drinken dat koud moet blijven worden in de klas in bakken gedaan waarna het in de koelkast wordt gezet. Donderdag en vrijdag zijn ‘fruitdagen’, dan eten we als tussendoortje in de ochtendpauze fruit.

De lesstof
In groep 3 is iedere dag aandacht voor lezen, schrijven en rekenen. De kinderen leren er steeds 1 nieuwe letter bij waardoor het aantal woorden snel wordt uitgebreid.

De nieuw aangeleerde letter wordt ook direct als schrijfletter aangeboden en geschreven in een schrijfschriftje. Lezen en schrijven gaat dus samen op.

Met rekenen komen in de eerste periode de cijfers tot 10 aan bod en worden de rekenbegrippen die in de kleutergroepen zijn besproken, veelvuldig herhaald en toegepast.
Het automatiseren en splitsen van getallen zijn belangrijke onderdelen van het rekenen.

Om elkaar en de groepsregels beter te leren kennen, zullen we hier met name de eerste weken, regelmatig aandacht aan besteden.
Daarnaast geven we o.a. verkeer, muziek, engels en gym. Na de herfstvakantie starten we met het thematisch werken met IPC. Dit doen we samen met groep 4.

Gym
We gymmen op dinsdag en vrijdag. De eerste weken doen we dit buiten, wilt u zorgen dat uw zoon/dochter hiervoor goede schoenen aan heeft? Vanaf 25 september gymmen we binnen. Op die dagen mogen de kinderen een tas met gymkleding en gymschoenen meenemen. Aan het eind van de dag nemen ze de tas weer mee naar huis.

Update van groep 3

Het is bijna kerstvakantie en we zitten alweer bijna 5 maanden in groep 3. Wat hebben we al veel geleerd! We kunnen letters lezen, getallen splitsen, optellen en aftrekken. Ook hebben we de afgelopen tijd veel geleerd over samenwerken.


We beginnen de meeste dagen met lezen. Wat fijn dat er ouders zijn die ons hierbij helpen! We werken hierbij in groepjes met kinderen uit groep 3a en 3b. We werken nog veel vaker met beide groepen samen, bijvoorbeeld met knutselen of met IPC.

Met IPC werkten we over het thema ‘speelgoed’. We leerden over speelgoed van vroeger en nu, praatten over rages en hebben zelf ook speelgoed ontworpen. Ademloos luisterden we naar een oma die ons over haar oude speelgoed kwam vertellen. Als afsluiting hebben we een erg leuke spelletjesmiddag met ouders gehad.


Op het gebied van speelgoed hebben we natuurlijk ook aandacht besteed aan Sinterklaas. Wat zijn we verwend: chocolademunten in de schoenen, een cadeau van de Sint en ook nog een bal waar we met de klas mee kunnen spelen. In de gymlessen hebben we pietengym gedaan en we zijn geslaagd voor ons Pietendiploma. Ook na de kerstvakantie hebben we iedere dinsdag en vrijdag gym, denkt u aan de gymkleding?


De laatste weken voor de kerstvakantie besteden we veel aandacht aan advent en kerst. We branden kaarsen, luisteren naar de verhalen uit de Bijbel en knutselen over kerst.


Heeft u de foto’s op de website al bekeken? Er zijn weer veel nieuwe bij van verschillende activiteiten.


We gaan nu lekker genieten van een welverdiende kerstvakantie. We wensen alle kinderen en ouders een fijne tijd en zien iedereen in 2019 graag gezond op school.


Gezegende Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar!


De juffen van groep 3