Groep 3A

Welkom op de pagina van groep 3A.
In het schooljaar 2018/2019 zijn er twee groepen 3.
De juffen van groep 3A zijn juf Daniëlle en juf Irene. De groep bestaat uit 21 leerlingen.
De juffen van groep 3B zijn juf Thieske en juf Marianne. In deze groep zitten 22 leerlingen.

Voor groep 3A ziet dat er als volgt uit:
maandag en dinsdag: juf Irene
woensdag: juf Irene of juf Daniëlle
donderdag en vrijdag: juf Daniëlle

Voor schooltijd spelen de kinderen op  het plein. Als de bel gaat maken ze een rij en gaan ze met de juf naar binnen.

Tussendoortje en lunch
De kinderen nemen al hun eten en drinken mee in 1 tas. Brood en drinken dat koud moet blijven worden in de klas in bakken gedaan waarna het in de koelkast wordt gezet. Donderdag en vrijdag zijn ‘fruitdagen’, dan eten we als tussendoortje in de ochtendpauze fruit.

De lesstof
In groep 3 is iedere dag aandacht voor lezen, schrijven en rekenen. De kinderen leren er steeds 1 nieuwe letter bij waardoor het aantal woorden snel wordt uitgebreid.

De nieuw aangeleerde letter wordt ook direct als schrijfletter aangeboden en geschreven in een schrijfschriftje. Lezen en schrijven gaat dus samen op.

Met rekenen komen in de eerste periode de cijfers tot 10 aan bod en worden de rekenbegrippen die in de kleutergroepen zijn besproken, veelvuldig herhaald en toegepast.
Het automatiseren en splitsen van getallen zijn belangrijke onderdelen van het rekenen.

Om elkaar en de groepsregels beter te leren kennen, zullen we hier met name de eerste weken, regelmatig aandacht aan besteden.
Daarnaast geven we o.a. verkeer, muziek, engels en gym. Na de herfstvakantie starten we met het thematisch werken met IPC. Dit doen we samen met groep 4.

Gym
We gymmen op dinsdag en vrijdag. De eerste weken doen we dit buiten, wilt u zorgen dat uw zoon/dochter hiervoor goede schoenen aan heeft? Vanaf 25 september gymmen we binnen. Op dinsdag en vrijdag mogen de kinderen een tas met gymkleding en gymschoenen meenemen. Aan het eind van de dag nemen ze de tas weer mee naar huis.

Nieuws

Update van groep 3 Lees meer »
Nieuws uit groep 3 Lees meer »