Groep 1-2A

                                                                                  
Welkom op de pagina van groep 1/2 a!

 

De dag beginnen we meestal met een inloopmoment. De kinderen gaan dan zelfstandig aan het werk met iets dat klaar ligt bij hun groepje.

Na de inloop gaan we in de kring. Dat is het moment waarop de kinderen wat kunnen vertellen, maar ook het moment om de dag te openen met zingen, bidden en een Bijbelverhaal.

Een belangrijk onderdeel van de dag is het spelen en werken. De kinderen kiezen dan of ze in een hoek gaan spelen of een werkje gaan maken dat wordt aangeboden.


Voor kleuters is beweging erg belangrijk. Elk dagdeel zullen we naar buiten gaan. 


In de kring hebben we kringactiviteiten die gericht zijn op taal en rekenen, maar ook op sociaal-emotionele ontwikkeling en andere ontwikkelingsgebieden. We werken met de methode Kleuteruniversiteit. De speelse activiteiten uit deze methode passen bij een prentenboek waar we gedurende een aantal weken over werken. 

Met elkaar maken we veel plezier en leren we spelenderwijs heel veel.
Kom gerust een keer langs! 

Nieuws

Er zijn geen items gevonden.